IFT-1R (16) (2020-2024) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

Druk IFT-1R (16) (2020-2024) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

5.0(1)
23 138
Wersja: (16)
Obowiązuje od 31.12.2020

Do czego stosuje się IFT-1R (16)

IFT-1R (15) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r. 

Uwaga: Formularz obowiązuje od 31 grudnia 2020 roku.

Informację IFT-1R sporządzają podatnicy, którzy wypłacają zagranicznym  osobom fizycznym należności opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (sporządzany za cały rok podatkowy.)

Formularz  IFT-1R  składany jest przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w dwóch egzemplarzach. Pierwszy przeznaczony jest  dla podatnika podatku dochodowego,  o którym mowa w art.3 ust.2a ustawy, drugi egzemplarz składany jest do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Formularz należy złożyć do końca lutego roku następującego po roku podatkowym albo w razie zaprzestania działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym do dnia zaprzestania działalności.

Więcej informacji na temat formularza IFT-1R: www.platnik.e-pity.pl

Uwaga: formularz przekazywany wyłącznie elektronicznie

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2020 poz. 2432) - załącznik nr 4

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.