VII-DO (IOSS) (2) Deklaracja dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu

Druk VII-DO (IOSS) (2) Deklaracja dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu

0(0)
304
Wersja: (2)
Obowiązuje od 01.06.2024

Do czego stosuje się VII-DO (IOSS) (2)

Cel złożenia formularza (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) może być:
- złożenie deklaracji,
- wersja robocza deklaracji

Wersja robocza deklaracji oznacza jej weryfikację przed złożeniem właściwej deklaracji w celu wyeliminowania nieprawidłowości. W przypadku otrzymania informacji o wykrytych błędach, w celu złożenia deklaracji należy poprawić nieprawidłowości wskazane przez urząd skarbowy w otrzymanym komunikacie i złożyć poprawną deklarację zaznaczając pole „Złożenie". W przypadku otrzymania informacji o prawidłowo wypełnionej wersji roboczej deklaracji, należy złożyć deklarację zaznaczając pole - „Złożenie". Wersja robocza nie stanowi deklaracji i nie zostanie przekazana do państw członkowskich konsumpcji.

Podstawa prawna

Art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.