Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

W przygotowaniu druki do wypełnienia

ZoWR-CIT Zawiadomienie o wyborze ryczałtu w CIT
Warunkiem opłacania podatku dochodowego od osób prawnych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oświadczenie złożone musi zostać na wzorze urzędowym (nie można przekazać go w innej formie). Opodatkowanie ryczałtem obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4
0
533
OswPSP Oświadczenie w sprawie obowiązku publikacji strategii podatkowej
Obowiązek publikacji strategii podatkowej dotyczy podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów oraz podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro. P
0
531
DPPR-CIT Deklaracja przychodów za rok poprzedni - podatek ryczałtowy CIT
Podatnicy płacący podatek dochodowy od osób prawnych mogą stosować opodatkowanie ryczałtem jeśli łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 100 000 000 zł lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień popr
0
526
OswPPBPK Oświadczenie o podmiotach, w których posiadają, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów w kapitale
Jednym z warunków zezwalających na zastosowanie ryczałtu w podatku dochodowym od osób prawnych jest warunek, że podatnik ten prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami albo akcjonariuszami są wyłączn
0
493

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.