Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa druki do wypełnienia

ARR FPZ_f1 Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
Deklarację należy złożyć do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa
3.0
4693
WPR P1 f1 Formularz rejestracyjny
Formularz rejestracyjny zawiera w szczególności: nazwę albo imię i nazwisko przedsiębiorcy; siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy i adres do korespondencji; numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer identyfikacyjny w krajowym
5.0
929
Dms_P1_f2 (archiwalny) Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie
W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR formularz Dms_P1_f2 jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację/aktualizację w CRP. Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez ARR jest rejestracja w CRP. Do wniosku
3.5
898
DnpFOR Deklaracja o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa
Ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa weszła w życie1 lipca 2023 r. Ma on na celu zapewnić możliwość rekompensaty z tytułu utraty przychodów producentom rolnym w przypadku upadłości nabywców rolnych. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, który obejmuje: wpłaty dokonywan
0
763
Dms_P1_f2 - str 5 (archiwalny) Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie oraz innych pomocy o charakterze pomocy de minimis
W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR formularz Dms_P1_f2 jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację/aktualizację w CRP. Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez ARR jest rejestracja w CRP. Do wniosku
0
576
Dms_P1_f2 - str 3 (archiwalny) Oświadczenie dotyczące sposobu wykorzystania materiału siewnego
W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR formularz Dms_P1_f2 jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację/aktualizację w CRP. Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez ARR jest rejestracja w CRP. Do wniosku
3.0
568
Dms_P1_f2 - str 4 (archiwalny) Oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został wysiany lub wysadzony materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany
W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR formularz Dms_P1_f2 jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację/aktualizację w CRP. Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez ARR jest rejestracja w CRP. Do wniosku
1.0
566
Dms_P1_f2 - str 4 (archiwalny) Oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został wysiany lub wysadzony materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany
1. Wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny (przy pomocy aplikacji informatycznych lub odręcznie), kolorem czarnym albo niebieskim. 2. Wniosek należy wypełniać literami drukowanymi, wpisując wyłącznie jeden znak (cyfrę/literę) w jedną kratkę. 3. Wniosek musi zawierać c
1.0
549
DnpFOR zal Załącznik do deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa
Ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa weszła w życie1 lipca 2023 r. Ma on na celu zapewnić możliwość rekompensaty z tytułu utraty przychodów producentom rolnym w przypadku upadłości nabywców rolnych. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, który obejmuje: wpłaty dokonywan
0
192
Dms_P1_f2 - str 3 (archiwalny) Oświadczenie dotyczące sposobu wykorzystania materiału siewnego
1. Wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny (przy pomocy aplikacji informatycznych lub odręcznie), kolorem czarnym albo niebieskim. 2. Wniosek należy wypełniać literami drukowanymi, wpisując wyłącznie jeden znak (cyfrę/literę) w jedną kratkę. 3. Wniosek musi zawierać czy
0
207
Dms_P1_f2 (archiwalny) Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie
1. Wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny (przy pomocy aplikacji informatycznych lub odręcznie), kolorem czarnym albo niebieskim. 2. Wniosek należy wypełniać literami drukowanymi, wpisując wyłącznie jeden znak (cyfrę/literę) w jedną kratkę. 3. Wniosek musi zawierać czy
0
255
Dms_P1_f2 (archiwalny) Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie
1. Wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny (przy pomocy aplikacji informatycznych lub odręcznie), kolorem czarnym albo niebieskim. 2. Wniosek należy wypełniać literami drukowanymi, wpisując wyłącznie jeden znak (cyfrę/literę) w jedną kratkę. 3. Wniosek musi zawierać czy
0
230
Dms_P1_f2 - str 5 (archiwalny) Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie oraz innych pomocy o charakterze pomocy de minimis
1. Wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny (przy pomocy aplikacji informatycznych lub odręcznie), kolorem czarnym albo niebieskim. 2. Wniosek należy wypełniać literami drukowanymi, wpisując wyłącznie jeden znak (cyfrę/literę) w jedną kratkę. 3. Wniosek musi zawierać czy
0
221
ARR FPZ_f1 (archiwalny) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
Deklarację należy złożyć do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa
1.0
4164
ARR FPZ_f1 3.0 (archiwalny) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
Deklarację należy złożyć do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa
0
3252
ARR FPZ_f1 3.0 (archiwalny) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
Deklarację należy złożyć do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa
1.0
2096
ARR FPZ_f1 1.0 (archiwalny) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122, z późn. zm.) dokonują rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębi
0
1625
ARR FPZ_f1 1.0 (archiwalny) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799 z późn. zm.) dokonują rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorc
0
1143
ARR FPZ_f1 7.2 (archiwalny) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799 z późn. zm.) dokonują rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorc
0
956
ARR FPZ_f1 7.1 (archiwalny) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799 z późn. zm.) dokonują rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców
0
804
Strona 1 z 1

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.