Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: IFT-1R (16) (2020-2023) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (12) (2015) (archiwalny) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

Druk IFT-1R (12) (2015) (archiwalny) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

0(0)
2700
Wersja: (12)
Obowiązywał od 01.01.2015 do 31.12.2015

Do czego stosuje się IFT-1R (12)

Informację IFT-1R sporządzają podatnicy, którzy wypłacają zagranicznym  osobom fizycznym należności opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (sporządzany za cały rok podatkowy.)

Formularz  IFT-1R  składany jest przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w dwóch egzemplarzach. Pierwszy przeznaczony jest  dla podatnika podatku dochodowego,  o którym mowa w art.3 ust.2a ustawy, drugi egzemplarz składany jest do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Formularz należy złożyć do końca lutego roku następującego po roku podatkowym albo w razie zaprzestania działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym do dnia zaprzestania działalności.

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) płatnik może skorygować złożoną informację przez złożenie informacji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Więcej informacji na temat formularza IFT-1R: www.platnik.e-pity.pl

Podstawa prawna

- Art.32 ust.3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"; - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2014 poz. 1634) - załącznik 11.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.