OSFRMof Oświadczenie  o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Druk OSFRMof Oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

0(0)
1595
Wersja: 30.04.2020

Do czego stosuje się OSFRMof

Jeśli jesteś osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, to w uzasadnionych przypadkach Urząd Skarbowy może udzielić Ci ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tj.:

  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
  • umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Wnioski rozpatrywane są indywidualnie. Warunkiem udzielenia ulgi, o którą możesz wystąpić jest stwierdzenie przez organ rozpatrujący "ważnego interesu podatnika" lub "interesu publicznego", zatem są one rozpatrywane w oparciu o zebrany materiał dowodowy. Należy więc załączyć wykazane na stronach internetowych załączniki lub zasięgnąć informacji w swoim Urzędzie Skarbowym, jakiego rodzaju dokumenty należy złożyć, aby wniosek został przyjęty.

Rozprzestrzenianie się koronawirusa zostało już oficjalnie uznane za pandemię przez WHO. Zaatakował on ludzi w niemal wszystkich zakątkach świata - w tym również w Polsce. Dlatego postanowiliśmy udostępnić ten formularz w programie fillup (na czas epidemii) nieodpłatnie, wspierając firmy i przedsiębiorców w tych trudnych czasach.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.