PIT/IP (5) (2023) Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Druk PIT/IP (5) (2023) Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

0(0)
62 812
Wersja: (5)
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się PIT/IP (5)

Formularz PIT/IP "Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualne" stanowi załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS.

Wypełniają podatnicy, do których ma zastosowanie art. 30ca ustawy. 
Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/IP.
Podatnicy wypełniają załącznik PIT/IP po uprzednim obliczeniu dochodu (straty) dla każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Więcej informacji na www.e-pity.pl

Podstawa prawna

Art. 45 ust. 1 ustawy.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF