Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Rejestr Zastawów druki do wypełnienia

RZ-3 Wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów
Formularz wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. Pole, w którym nie wpisuje się żadnych danych, wykreśla się w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisywanie. W polu /1/ wskazuje się sąd, w którym składa s
2.8
6447
RZ-1 Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
Formularz wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. W wypadku gdy po stronie zastawnika, zastawcy, dłużnika występuje spółka cywilna, we wniosku o wpis do rejestru wymienia się wszystkich wspólników tej spółki
0
3035
RZ-2 Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów
Formularz wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. W wypadku gdy po stronie zastawnika, zastawcy, dłużnika występuje spółka cywilna, we wniosku o wpis do rejestru wymienia się wszystkich wspólników tej spółki
0
2747
RZ-1/A Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego - adres dla doręczeń w Polsce podmiotu posiadającego miejsce zamieszkania (siedzibę) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Formularz RZ-1A jest załącznikiem do wniosku o wpis zastawu rejestrowego Adres dla doręczeń w Polsce podmiotu posiadającego miejsce zamieszkania (siedzibę) poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. W polu „Uzupełnienie dotyczy” należy wstawić znak „x’&rsq
0
2561
RZ-Z Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów - zmiany w rubrykach 2, 3 i 4
Formularz RZZ jest załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów - zmiany w rubrykach 2, 3 i 4. Przy wypełnianiu załącznika należy zastosować się do objaśnień zamieszczonych na formularzu RZ–2. Formularz wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, ko
0
2485
RZ-2A Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów adres dla doręczeń w Polsce podmiotu posiadającego miejsce zamieszkania (siedzibę) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Formularz RZ-2A jest załącznikiem do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów. Pola części C „Wpis aktualny ujawniony w rejestrze” wypełnia się danymi zgodnie z aktualnym wpisem w rejestrze; pola części D „Wpis wnioskowany” wypełnia się poprzez wskazan
0
2431
RZ-W Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów albo o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów - wnioskodawcy
Formularz RzW jest załącznikiem do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów albo o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów - wnioskodawcy. Przy wypełnianiu załącznika należy zastosować się do objaśnień zamieszczonych na formularzu RZ-2 lub RZ-3. Formularz wypełnia się w języ
4.0
2316
RZ-D Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów – dane o podmiotach
Formularz RZ-D jest załącznikiem do wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów dane o podmiotach Jeśli w polu 8 wpisano kraj inny niż Polska, w celu wpisania w rejestrze adresu dla doręczeń w Polsce podmiotu zagranicznego należy dodatkowo wypełnić załącznik RZ-1A.
0
1956

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.