CIT-8/O (19) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

Druk CIT-8/O (19) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

0(0)
115 211
Wersja: (19)
Obowiązuje od 01.12.2023

Do czego stosuje się CIT-8/O (19)

Formularz składają podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 (mający siedzibę na terytorium RP) oraz w art. 3 ust. 2 (niemający siedziby na terytorium RP) ustawy z wyjątkiem:

  • podatników uzyskujących przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy;

  • podatników zwolnionych od składania zeznania art. 27 ust. 1 ustawy;

  • podatników niemających siedziby na terytorium RP, uzyskujących przychody, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy, wyłącznie od płatników wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy.

Deklarację należy składać do końca trzeciego miesiąca następnego roku (do końca marca)- art. 27 ust. 1 ustawy.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Więcej informacji na temat zakończenia roku podatkowego i formularza CIT-8: www.cit-8.pl

Więcej informacji dotyczących wypełniania druku znajduje się w poradniku Jak wypełnić CIT-8/O.

Deklaracja CIT-8 (33) jest obecnie w przygotowaniu - zostanie udostępniona po opublikowaniu przez Ministerstwo Finansów schematów wysyłki oraz możliwości wysyłki e-Deklaracji.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF