CIT/PD (2) Informacja o wysokości przerzuconych dochodów i należnego podatku od przerzuconych dochodów

Druk CIT/PD (2) Informacja o wysokości przerzuconych dochodów i należnego podatku od przerzuconych dochodów

0(0)
665
Wersja: (2)
Obowiązuje od 01.12.2023

Do czego stosuje się CIT/PD (2)

Formularz CIT/PD "Informacja o wysokości przerzuconych dochodów i należnego podatku od przerzuconych dochodów" stanowi załącznik do zeznania CIT-8.

Wypełniają go podatnicy, którzy w roku podatkowym ponieśli bezpośrednio lub pośrednio koszty, o których mowa w art. 24aa ust. 3 ustawy, na rzecz podmioty powiązanego, zwane dalej "przerzuconymi dochodami", a w przypadku grupy kapitałowej - każda ze spółek tworzących grupę.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.