Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Księgi Wieczyste druki do wypełnienia

KW-WPIS (od 14.07.2023r.) Wniosek o wpis w księdze wieczystej
Ten wzór formularza KW-WPIS obowiązuje od dnia 14.07.2023r. Składając wniosek o wpis w księdze wieczystej należy wyraźnie zaznaczyć jakie jest nasze żądanie wpisu: odłączenie / wyodrębnienie z księgi wieczystej części nieruchomości i przyłączenie jej do innej istniejącej już
0
31 605
KW-ZAD (od VII 2016) Załącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystej
Ten wzór formularza KW-ZAD obowiązuje od dnia 01.07.2016 r. Formularz stanowi załącznik do formularzy: "KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej" i "KW-WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej". Dołącza się go jeżeli wnioskodawca wnosi o wpis, zmianę lub wykreślenie wi
3.4
7888
KW-ZAL (od 14.07.2023r.) Wniosek o założenie księgi wieczystej
Ten wzór formularza KW-ZAL obowiązuje od dnia 14.07.2023 r. Przy użyciu tego formularza możemy złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej nieruchomości gruntowej, nieruchomości budynkowej, nieruchomości lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jeśli jest z
0
5840
KW-WU (od VII 2016) Załącznik – Wnioskodawca/uczestnik postępowania
Ten wzór formularza KW-WU obowiązuje od dnia 01.07.2016 r. Formularz KW-WU stanowi załącznik do formularzy wniosków: "KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej" i "KW-WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej". Załącznik KW-WU należy wypełnić i dołączyć do głównego wniosku w
3.3
5063
KW-WGLAD Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej
Chcąc uzyskać możliwość wglądu do wybranej księgi wieczystej lub otrzymać wydruk z danej księgi należy wypełnić formularz "KW-WGLAD Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej". Pouczenie: Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami,
3.0
4388
KW-PP Załącznik – Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy
Jeżeli w imieniuwnioskodawcy/ uczestnika postępowania występuje pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy należy do głównego wniosku wypełnić i załączyć formularz "KW-PP Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy". W przypadku, gdy w imieniuwnioskodawcy/ uczestnika postępowania występu
3.0
4136
KW-ODPIS (od 2014) Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej/zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
Chcąc otrzymać odpis księgi wieczystej w wersji papierowej lub zaświadczenie o zamknięciu danej księgi wieczystej należy wypełnić i złożyć wniosek KW-ODPIS. W formularzu należy wskazać czy wnioskujemy o wydanie odpisu zwykłego, zupełnego, czy o wydanie zaświadczenia o zamknięciu
4.3
3895
KW-OZN Załącznik – Oznaczenie działki ewidencyjnej
Formularz KW-OZN stanowi załącznik do formularza wniosku "KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej". Wypełnia się go wówczas, gdy składa się wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzi kilka działek ewidencyjnych. Na załączonym f
3.0
1801
KW-ODPIS (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej/zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
Chcąc otrzymać odpis księgi wieczystej w wersji papierowej lub zaświadczenie o zamknięciu danej księgi wieczystej należy wypełnić i złożyć wniosek KW-ODPIS. W formularzu należy wskazać czy wnioskujemy o wydanie odpisu zwykłego, zupełnego, czy o wydanie zaświadczenia o zamknięciu
0
1723
KW-ZAD (od 2014) (archiwalny) Załącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystej
Ten wzór formularza KW-ZAD obowiązywał do dnia 30.06.2016 r. Formularz stanowi załącznik do formularzy: "KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej" i "KW-WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej". Dołącza się go jeżeli wnioskodawca wnosi o wpis, zmianę l
0
1589
KW-ZAD (archiwalny) Załącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystej
Formularz stanowi załącznik do formularzy: "KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej" i "KW-WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej". Dołącza się go jeżeli wnioskodawca wnosi o wpis, zmianę lub wykreślenie więcej niż dwóch: współwłaścicieli, współużytko
0
1196
KW-WU (od 2014) (archiwalny) Załącznik – Wnioskodawca/uczestnik postępowania
Ten wzór formularza KW-WU obowiązywał do dnia 30.06.2016 r. Formularz KW-WU stanowi załącznik do formularzy wniosków: "KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej" i "KW-WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej". Załącznik KW-WU należy wypełnić i dołączyć do głównego wniosku w
0
1402
KW-WU (archiwalny) Załącznik – Wnioskodawca/uczestnik postępowania
Formularz KW-WU stanowi załącznik do formularzy wniosków: "KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej" i "KW-WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej". Załącznik KW-WU należy wypełnić i dołączyć do głównego wniosku w przypadku, gdy trzy sekcje 'Dane wnioskodawcy/ uczestnika po
4.0
1144
KW-ZAL (od VII 2016) (archiwalny) Wniosek o założenie księgi wieczystej
Ten wzór formularza KW-ZAL obowiązuje od dnia 01.07.2016 r. Przy użyciu tego formularza możemy złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej nieruchomości gruntowej, nieruchomości budynkowej, nieruchomości lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jeśli jest z
2.4
5480
KW-ZAL (archiwalny) Wniosek o założenie księgi wieczystej
Przy użyciu tego formularza możemy złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej nieruchomości gruntowej, nieruchomości budynkowej, nieruchomości lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jeśli jest zakładana księga wieczysta dla nieruchomości odłączonej / wyo
5.0
1254
KW-WPIS (od VII 2016) (archiwalny) Wniosek o wpis w księdze wieczystej
Ten wzór formularza KW-WPIS obowiązuje od dnia 01.07.2016 r. Składając wniosek o wpis w księdze wieczystej należy wyraźnie zaznaczyć jakie jest nasze żądanie wpisu: odłączenie / wyodrębnienie z księgi wieczystej części nieruchomości i przyłączenie jej do innej istniejącej już
3.6
28 791
KW-WPIS (od 2014) (archiwalny) Wniosek o wpis w księdze wieczystej
Ten wzór formularza KW-WPIS obowiązywał do dnia 30.06.2016 r. Składając wniosek o wpis w księdze wieczystej należy wyraźnie zaznaczyć jakie jest nasze żądanie wpisu: odłączenie / wyodrębnienie z księgi wieczystej części nieruchomości i przyłączenie jej do innej istniejącej j
5.0
4477
KW-WPIS (archiwalny) Wniosek o wpis w księdze wieczystej
Składając wniosek o wpis w księdze wieczystej należy wyraźnie zaznaczyć jakie jest nasze żądanie wpisu: odłączenie / wyodrębnienie z księgi wieczystej części nieruchomości i przyłączenie jej do innej istniejącej już księgi wieczystej, sprostowanie oznaczenia nieruchomośc
0
2254

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.