CIT-8FR (1) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej

Druk CIT-8FR (1) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej

0(0)
1151
Wersja: (1)
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się CIT-8FR (1)

Wzór deklaracji CIT-8FR (1) stosują fundacje rodzinne i fundacje rodzinne w organizacji w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. 326, z póź. zm.) do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego. Co do zasady fundacja rodzinna zwolniona jest z z podatku dochodowego, jednak ze względu na 15-procentowe opodatkowanie tzw. zysków ukrytych, ma tutaj zastosowanie taki sam mechanizm jak w przypadku tzw. CIT estońskiego. W części D deklaracji wymieniono przychody, które podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego, natomiast w części C druku należy wskazać podstawę opodatkowania i obliczenie podatku.

Dla celów przejrzystszego wypełnienia, każdy z miesięcy w deklaracji udostępnionej w programie można wykazać w formie osobnego podzałącznika (w maksymalnej liczbie dwunastu podzałączników). Formularz posiada możliwość wysyłki do systemu e-Deklaracje.

Więcej informacji na temat podatku dla fundacji rodzinnych można uzyskać na stronie internetowej https://cit-8.pl/fundacja-rodzinna/ .

Podstawa prawna

Art. 24s ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą CIT”.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.