DnpFOR zal Załącznik do deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Druk DnpFOR zal Załącznik do deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa

0(0)
192
Wersja: 19.01.2024
Obowiązuje od 19.01.2024

Do czego stosuje się DnpFOR zal

Ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa weszła w życie 1 lipca 2023 r. Ma on na celu zapewnić możliwość rekompensaty z tytułu utraty przychodów producentom rolnym w przypadku upadłości nabywców rolnych. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, który obejmuje:

  • wpłaty dokonywane przez podmioty skupiające,
  • odsetki od środków lokowanych w formie depozytu, 
  • środki finansowe odzyskane przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych.

Ustawa nakładka obowiązek przekazywania wykazu producentów rolnych , którzy nie otrzymają zapłaty za zbyte produkty rolne do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy - przez podmiot niewypłacalny lub podmiot uprawniony. Deklaracja musi zawierać czytelny podpis lub podpis i pieczęć przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy. 

Więcej informacji dot. Funduszu Ochrony Rolnictwa można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/kowr/fundusz-ochrony-rolnictwa .

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa (Dz.U. 2023 poz. 1130)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.