Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZUS PEL Pełnomocnictwo - z wysyłką do PUE ZUS
ZUS PEL (archiwalny) Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Druk ZUS PEL (archiwalny) Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

4.5(24)
21 384
Wersja: 31.07.2013

Do czego stosuje się ZUS PEL

Formularz ZUS PEL składa osoba działająca w imieniu płatnika składek, ubezpieczony lub świadczeniobiorca.

Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych można składać w terenowej  jednostce organizacyjnej właściwej  w sprawach mocodawcy, lub elektronicznie (http://pue.zus.pl/).

Część A ZUS PEL dotyczy danych mocodawcy. W punkcie 1 należy zaznaczyć, kto udziela pełnomocnictwa (płatnik składek/osoba działająca w imieniu płatnika składek, świadczeniobiorca, ubezpieczony, czy też inny podmiot). W punkcie 2 należy zaznaczyć, czy reprezentowany płatnik składek jest osobą prawną, osobą fizyczną lub innym podmiotem. W punkcie 3 należy wypełnić dane identyfikacyjne mocodawcy, w dalszej części dane adresowe mocodawcy (adres płatnika składek lub adres zamieszkania dla osoby fizycznej).

W część B określamy zakres udzielanego pełnomocnictwa do czynności przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym do profilu w portalu PUE ZUS.

W części C podajemy dane identyfikacyjne pełnomocnika oraz jego dane adresowe (adres do korespondencji).

W części D składa oświadczenie mocodawca o ustanowieniu pełnomocnika. W przypadku wieloosobowej reprezentacji płatnika składek należy wypełnić część dla Mocodawcy (2) i Mocodawcy (3).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 95-109) (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 28-33) (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168, z późn. zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.