Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO, GDPR) druki do wypełnienia

UdPDO Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (RODO)
Powierzenie danych osobowych odbywa się co do zasady między klientem a administratorem danych osobowych. Między tymi podmiotami dochodzi bowiem do udzielenia zgody na wykorzystanie danych podmiotu powierzającego dane (jego własnych informacji). Podmiot, który uzyskuje możliwość p
3.5
6248
OODO Oświadczenie pracownika przetwarzającego dane osobowe (RODO)
Jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na inspektora ochrony danych jest zapewnienie wewnętrznego systemu bezpieczeństwa przetwarzania danych, na co składają się nie tylko instrukcja obrotu danymi w firmie (polityka bezpieczeństwa danych), ale również odpowiednie przeszkolen
0
3265
RODO-UPDO Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (RODO)
Administrator danych może przekazać obowiązek przetwarzania danych innemu podmiotowi. W takim przypadku musi z nim zawrzeć umowę regulującą przetwarzanie oraz przekazać mu musi upoważnienie do przetwarzania. Treść umowy powinna zawierać co najmniej następujące elementy: 1. przedm
0
2715
EOUDO Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (RODO)
Podmiot, który uzyskuje możliwość przetwarzania danych w ramach swojej jednostki (zakładu pracy) musi upoważnić osoby zatrudnione do posługiwanie się danymi. W efekcie przetwarzanie przez te osoby danych jest możliwe wyłącznie po: Uzyskaniu upoważnienia do przetwarzania w ra
3.0
1662
PPwRI Procedura postępowania w razie zaistnienia incydentu przetwarzania danych osobowych
Administrator ipodmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne iorganizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszeń danych przetwarzanych przez te podmioty. W celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych powinny one również stworzyć p
0
1200
RNDO Raport z naruszenia ochrony danych (RODO)
Na administratora danych osobowych nałożono obowiązek dokumentacji wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych, wtym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, ich skutków oraz podjętych działań zaradczych. Dokumentacja musi być tak prowadzona, aby pozwolić organowi nadzor
0
1127
RNODO Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych (RODO)
Każdy administrator danych jak również podmiot przetwarzający zobowiązany jest dokumentować stwierdzone naruszenia przetwarzania danych osobowych. Rejestr nie powinien stwierdzać wyłącznie naruszenia. Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, wtym ok
0
1124

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.