CIT-8 (33) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-8 (33) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

00
272 370
Wersja: (33)

Do czego stosuje się CIT-8 (33)

Formularz CIT-8 (33) składają podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 (mający siedzibę na terytorium RP) oraz w art. 3 ust. 2 (niemający siedziby na terytorium RP) ustawy z wyjątkiem:

  • podatników uzyskujących przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy;

  • podatników zwolnionych od składania zeznania art. 27 ust. 1 ustawy;

  • podatników niemających siedziby na terytorium RP, uzyskujących przychody, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy, wyłącznie od płatników wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy,

  • podatnicy wymienieni w art. 7aa ustawy (składający informację CIT/KW).

Deklarację należy składać do końca trzeciego miesiąca następnego roku - art. 27 ust. 1 ustawy.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Do CIT-8 (32) można dołączyć następujące załączniki - formularze będą dostępne również w programie fillup: CIT/M, CIT/PD, CIT-8/O, CIT/BR, CIT-D, CIT/MIT, CIT/NZI, CIT-8SP, CIT/8S, CIT/WW, CIT/PM, CIT/IP, CIT/WZ, CIT/KW oraz SSE-R.

Więcej informacji na temat zakończenia roku podatkowego i formularza CIT-8: www.cit-8.pl

Deklaracja CIT-8 (33) jest obecnie w przygotowaniu - zostanie udostępniona po opublikowaniu przez Ministerstwo Finansów schematów wysyłki oraz możliwości wysyłki e-Deklaracji.

Podstawa prawna

Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF