CIT/IP (5) Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Druk CIT/IP (5) Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

0(0)
1304
Wersja: (5)
Obowiązuje od 01.12.2023

Do czego stosuje się CIT/IP (5)

Formularz CIT/IP "Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualne" stanowi załącznik do zeznania CIT-8. Wypełniają podatnicy, do których ma zastosowanie art. 30ca ustawy. 

Podatnicy wypełniają załącznik CIT/IP po uprzednim obliczeniu dochodu (straty) dla każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Więcej informacji dotyczących wypełniania druku znajduje się w poradniku Jak wypełnić CIT/IP.

Podstawa prawna

Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF