CIT/M (2) Informacja o wysokości minimalnego podatku dochodowego

Druk CIT/M (2) Informacja o wysokości minimalnego podatku dochodowego

0(0)
1111
Wersja: (2)
Obowiązuje od 01.12.2023

Do czego stosuje się CIT/M (2)

Formularz CIT/M "Informacja o wysokości minimalnego podatku dochodowego" stanowi załącznika do zeznania CIT-8.

Wypełniają go podatnicy, którzy w roku podatkowym ponieśli stratę, o której mowa w art. 24ca ust. 1 pkt 1 ustawy lub osiągnęli udział dochodów, o których mowa w art. 24ca ust. 1 pkt 2 ustawy. 

Podstawę opodatkowania w tym przypadku stanowić mogą:

  • kwoty, o których mowa w art. 24ca ust. 3 pkt 1 ustawy,
  • koszty finansowania dłużnego, o których mowa w wart. 34ca ust. 3 pkt 2 ustawy,
  • wartość odroczonego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 24ca ust. 3 pkt 3 ustawy,
  • koszty, o których mowa w art. 24ca ust. 3 pkt 4 ustawy.

Podstawa prawna

Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.