CIT/8SP (6) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

Druk CIT/8SP (6) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

0(0)
1456
Wersja: (6)
Obowiązuje od 01.12.2023

Do czego stosuje się CIT/8SP (6)

Formularz CIT/8SP stanowi załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB.
Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących wspólnikami spółek niebędących osobą prawną, w rozumieniu ustawy, które są beneficjentami pomocy. Formularz stosuje się również do wspólników spółek cywilnych.

Zgodnie z art. 1 ustawy podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:

  • osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji;
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej;
  • spółki komandytowo-akcyjne;
  • spółki niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane
  • jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W przypadku, gdy podatnik jest wspólnikiem spółek niebędących osobą prawną (beneficjentów pomocy), i tym spółkom cofnięto zezwolenia, podatnik składa
więcej niż jeden załącznik CIT/8SP i w poz. 44 sumuje odpowiednie kwoty z tego załącznika.

Podatnicy uzyskujący przychody inne, niż przychody z zysków kapitałowych mogą odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione
na działalność badawczo-rozwojową (koszty kwalifikowane) na podstawie art.18d ustawy.

Podstawa prawna

Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF