Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: CIT-8 (25) (archiwalny) (2017) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dochód/strata osiągnięty po 31 grudnia 2016 - dotyczy formularz
CIT-8 (21) (archiwalny) (2013, 2014) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Druk CIT-8 (21) (archiwalny) (2013, 2014) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

4.7(6)
43 099
Wersja: (21)
Obowiązywał od 01.01.2012 do 31.12.2014

Do czego stosuje się CIT-8 (21)

Wzór obowiązywał od 1 stycznia 2012 r. i stosowany był do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011 r., nie dłużej niż do końca roku podatkowego podatnika, który zaczął się przed 1 stycznia 2015 r.

Formularz składają podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 (mający siedzibę na terytorium RP) oraz w art. 3 ust. 2 (niemający siedziby na terytorium RP) ustawy z wyjątkiem:

  • podatników uzyskujących przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy
  • podatników zwolnionych od składania zeznania art. 27 ust. 1 ustawy
  • podatników niemających siedziby na terytorium RP, uzyskujących przychody, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy, wyłącznie od płatników wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy

Deklarację należy składać do końca trzeciego miesiąca następnego roku (do końca marca)- art. 27 ust. 1 ustawy. 

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 81 Ordynacji podatkowej podatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Do CIT-8 (21) można dołączyć następujące załączniki, dostępne również w programie fillUp: CIT-8/OCIT-DCIT-STCIT-ST/ASSE-RSSE/ACIT-8A i CIT-8B.

Więcej informacji na temat zakończenia roku podatkowego i formularza CIT-8 (21):

http://cit-8.pl/

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz.397, ze zm.), zwana dalej "ustawą".

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.