UZ-M Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

Druk UZ-M Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

4.0(4)
3760
Wersja: 23.03.2020
Obowiązuje od 01.01.2020

Do czego stosuje się UZ-M

Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej to ulga polegająca na zwolnieniu z obowiązku zapłaty istniejących zaległości podatkowych podatnika. 

Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej jest uznaniowa - to urząd decyduje, czy przyzna ci zwolnienie z obowiązku zapłaty zaległego podatku. Nawet jeśli złożysz wniosek i spełnisz wszystkie wymagania, które uprawniają cię do umorzenia zaległości podatkowej, nie ma gwarancji, że taka ulga zostanie ci przyznana. Urząd rozpatruje każdą sprawę indywidualnie. Może między innymi sprawdzić twoją sytuację majątkową i zweryfikować jak odmowa umorzenia zaległości podatkowej wpłynie na sytuację życiową twoją oraz twojej rodziny.

Organ podatkowy uwzględniając ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny może umorzyć:

  • zaległości podatkowe (w całości lub w części),
  • odsetki za zwłokę (w całości lub w części),
  • opłatę prolongacyjną, która jest ustalana przy odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowej.
  • Jeśli otrzymasz umorzenie całej zaległości, odsetki zostaną też umorzone. A gdy wystąpisz o częściowe umorzenie zaległości, to odsetki za zwłokę urząd umorzy ci w odpowiedniej proporcji.

Kto może złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

  • podatnik,
  • płatnik (np. pracodawca),
  • inkasent (np. osoba wyznaczona przez radę gminy do poboru podatku i wpłacenia go we właściwym terminie w gminie),
  • spadkobierca podatnika lub płatnika,
  • osoba trzecia (pełnomocnik).

Rozprzestrzenianie się koronawirusa zostało już oficjalnie uznane za pandemię przez WHO. Zaatakował on ludzi w niemal wszystkich zakątkach świata - w tym również w Polsce. Dlatego postanowiliśmy udostępnić ten formularz w programie fillup (na czas epidemii) nieodpłatnie, wspierając firmy i przedsiębiorców w tych trudnych czasach.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.