IoSZ Informacja o stanie zdrowia

Druk IoSZ Informacja o stanie zdrowia

5.0(1)
1842
Wersja: 15.09.2015

Do czego stosuje się IoSZ

W przypadku turnusu rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, zaświadczenie należy przedstawić lekarzowi na turnusie rehabilitacyjnym. Informacja powinna zawierać aktualne dane o stanie zdrowia, szczególnie informacje o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które  posiadają ważne orzeczenie:

  • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z 3 stopni niepełnosprawności lub
  • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub
  • o niepełnosprawności wydanej przed 16 rokiem życia.

Osoba niepełnosprawna, która ubiega się o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON powinna złożyć wniosek o dofinansowanie we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabili¬tacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.