EKUZ (upoważ.) Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ

Druk EKUZ (upoważ.) Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ

4.0(1)
4616
Wersja: 22.09.2021
Obowiązuje od 22.09.2021

Do czego stosuje się EKUZ (upoważ.)

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem potwierdzającym, że posiadacz jest osobą ubezpieczoną i ma prawo do opieki zdrowotnej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Karta jest wydawana bezpłatnie przez NFZ. Aby ją otrzymać wystarczy złożyć wypełniony wniosek. 

Wniosek o wydanie EKUZ można składać:

  • osobiście,
  • poprzez osobę upoważnioną,
  • przesyłając pocztą lub faksem.

Można upoważnić inną osobę do złożenia, odbioru i podpisania wniosku. Konieczne jest podanie numeru dokumentu tej osoby oraz okazanie go przy składaniu wniosku.

Aby skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju wystarczy okazać dokument oraz ewentualnie dowód tożsamości.

Jeśli osoba będąca już poza granicami kraju nie posiada EKUZ, a konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ. Dokument ten wydawany jest w wyjątkowych okolicznościach np. w przypadku kradzieży, utraty EKUZ lub wyjazdu w krótkim terminie. By uzyskać certyfikat, należy przesłać wniosek do właściwego organu wojewódzkiego ZUS. O jego wydanie może również wystąpić instytucja miejsca pobytu lub osoba trzecia.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 poz. 581).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.