ZUS PEL Pełnomocnictwo - wersja papierowa

Druk ZUS PEL Pełnomocnictwo - wersja papierowa

1.0(1)
56 524
Wersja: 3405/21
Obowiązuje od 10.01.2023

Do czego stosuje się ZUS PEL

Formularz ZUS PEL wypełnia osoba, która chce upoważnić wybraną przez siebie osobę, do załatwienia w ZUS spraw w swoim imieniu (z wyłączeniem spraw związanych z kontrolą ZUS).

Jeśli spółka ma wieloosobowe przedstawicielstwo i musisz wpisać dane więcej niż jednej osoby, która udziela pełnomocnictwa,
wypełnij dodatkowo załącznik PEL-Z i dołącz go do tego formularza. Jeśli jesteś płatnikiem składek i chcesz upoważnić wybraną przez Ciebie osobę do reprezentowania Cię tylko w trakcie kontroli ZUS, wypełnij wyłącznie formularz PEL-K i przekaż go do ZUS.
We wniosku należy podać adres do korespondencji w tej sprawie.

Do odwołania pełnomocnictwa służy formularz PEL-O.

Prowadzisz firmę? W celu wyliczenia wysokości składek ZUS przedsiębiorcy skorzystaj z kalkulatora ZUS >>

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 95-109) (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 28-33) (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168, z późn. zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.