ZUS PEL-O Odwołanie pełnomocnictwa - wersja papierowa

ZUS PEL-O Odwołanie pełnomocnictwa - wersja papierowa

00
16 801
Wersja: 1778/23
Obowiązuje od 16.06.2023

Do czego stosuje się ZUS PEL-O

Wypełnij ten formularz, jeśli chcesz odwołać pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo możesz odwołać, jeśli udzieliłeś go wcześniej wybranej przez Ciebie osobie, do załatwiania w ZUS spraw w Twoim imieniu. Możesz to zrobić również wtedy, gdy to Tobie zostało wcześniej udzielone pełnomocnictwo i chcesz z niego zrezygnować.
Jeśli spółka ma wieloosobowe przedstawicielstwo i musisz wpisać dane więcej niż jednej osoby, która odwołuje pełnomocnictwo/ pełnomocnictwa, wypełnij dodatkowo załącznik PEL-Z i dołącz go do tego formularza.
Ważne! Tym wnioskiem całkowicie odwołasz wszystkie udzielone wcześniej pełnomocnictwa danemu pełnomocnikowi. Jeśli chcesz ograniczyć zakres udzielonego wcześniej pełnomocnictwa, będziesz musiał ponownie wypełnić formularz PEL i wskazać zakres obowiązywania tego pełnomocnictwa.

Prowadzisz firmę? W celu wyliczenia wysokości składek ZUS przedsiębiorcy skorzystaj z kalkulatora ZUS >>

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 95-109) (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 28-33) (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168, z późn. zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF