SFJSOI (1) e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla organizacji innych, m. in. dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - z wysyłką pliku xml JPK_SF

Druk SFJSOI (1) e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla organizacji innych, m. in. dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - z wysyłką pliku xml JPK_SF

0(0)
5382
Wersja: JPK_SF
Obowiązuje od 01.09.2019

Do czego stosuje się SFJSOI (1)

Formularz przeznaczony jest dla przygotowania sprawozdania finansowego organizacji innych, m.in. jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Jest to wzór sprawozdania dla pozostałych jednostek zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dla których nie opublikowano dedykowanych schem (np. dla samorządowych zakładów budżetowych, posiadających status podatnika CIT). To sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o schemę organizacja inna, która nie jest dedykowana dla jednostek raportujących wg MSR. 

Schema Organizacja inna może być wykorzystywana wyłącznie do tworzenia sprawozdań finansowych sporządzanych na podstawie przepisów innych niż ustawa o rachunkowości.

W skład tego sprawozdania finansowego wchodzą: 

  • Bilans jednostki,
  • Rachunek Zysków i Strat jednostki,
  • Zestawienie zmian w funduszu jednostki (zał. opcjonalny),
  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (zał. opcjonalny).

Sprawozdanie posiada możliwość podania adresu siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, a wypełnienie tej sekcji jest wymagane w przypadku oddziału zagranicznego przedsiębiorcy. 

Generowanie sprawozdań finansowych w pliku XML JPK_SF w wersji (1-2) obowiązującej od 1 września 2019 r. jest dostępne w programie fillup tylko po wykupieniu abonamentu fillup na moduł e-Sprawozdania Finansowe. Formularze JPK_SF nie są dostępne w 30 dniowej wersji próbnej programu oraz nie ma możliwości ich opłacenia za pomocą SMS.

Aby móc korzystać ze sprawozdania finansowego SFJSOI konieczne jest posiadanie wersji fillup o numerze 6.10 lub wyższej.

Więcej informacji: e-Sprawozdania finansowe na CIT-8.pl  oraz o plikach JPK_SF na jpk.info.pl

Podstawa prawna

Obwieszczenie Ministra Finansów z dn. 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U. 2020 poz. 342).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF