Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: SD-Z2 (6) (od 2020) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
SD-Z2 (4) (archiwalny) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Druk SD-Z2 (4) (archiwalny) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

3.8(8)
7545
Wersja: (4)
Obowiązywał do 24.10.2014

Do czego stosuje się SD-Z2 (4)

Formularz zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych składają: małżonek, zstępny, wstępny, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha.

Formularz SD-Z2 (4) należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art.6 ust.1 pkt 2-8 i ust.2 ustawy, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Wypełniony druk należy złożyć w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy w sprawie podatku od spadków i darowizn.

W przypadku nabycia w drodze dziedziczenia należy podać dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Zmiany tekstu jednolitego ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz.768, z późn. zm. 2) zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 75, poz.398, Nr 85, poz.458, Nr 149, poz.887 i Nr 171, poz.1016.

W przypadku dziedziczenia, zapisu (zwykłego, windykacyjnego, dalszego), polecenia testamentowego lub zachowku należy wpisać dane spadkodawcy, w tym jego ostatni adres zamieszkania.

Formularz SD-Z2 zastąpił wcześniej obowiązujacy formularz SD-Z1.

Uwaga: zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych należy składać elektronicznie na wersji 6 formularza.

Podstawa prawna

Art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz.768, z późn. zm. 2) ), zwanej dalej "ustawą".

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.