IGH-1 (2) Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych

Druk IGH-1 (2) Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych

0(0)
1525
Wersja: (2)
Obowiązuje od 01.04.2022

Do czego stosuje się IGH-1 (2)

Informację dotyczącą funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych składa się do 21. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym ustawy lub w terminie określonym w żądaniu.
Miejsce składania: Organ właściwy do udzielenia koncesji, zezwolenia lub zatwierdzenia regulaminu gier objętych monopolem państwa.
Podstawa prawna: Art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”.
Składający: Podmiot urządzający i prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych zgodnie z przepisami ustawy.

Podstawa prawna

Art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF