IGH/1C (2) Informacja o działalności w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości lub gier na automatach urządzanych przez internet

Druk IGH/1C (2) Informacja o działalności w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości lub gier na automatach urządzanych przez internet

0(0)
185
Wersja: (2)
Obowiązuje od 01.04.2022

Do czego stosuje się IGH/1C (2)

Formularz IGH/1B  stanowi załącznik do formularza IGH-1.

Podstawa prawna: Art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”.
Składający: Podmiot urządzający i prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych zgodnie z przepisami ustawy.
Termin składania: Do 21. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym ustawy lub w terminie określonym w żądaniu.
Miejsce składania: Organ właściwy do udzielenia koncesji, zezwolenia lub zatwierdzenia regulaminu gier objętych monopolem państwa.

Podstawa prawna

Art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.