GUS ZD-5 (2023) Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego stan w dniu 31 XII 2023 r.

Druk GUS ZD-5 (2023) Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego stan w dniu 31 XII 2023 r.

0(0)
1905
Wersja: 01.02.2024
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się GUS ZD-5 (2023)

Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego należy przekazać w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.
Miejscem składania sprawozdania jest: Urząd Statystyczny 31-223 Kraków ul. Kazimierza Wyki 3

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773). Punkty apteczne mogą być usytuowane jedynie na terenach wiejskich, jeśli na terenie danej wsi nie jest prowadzona apteka ogólnodostępna (art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne). W przypadku dzierżawy apteki sprawozdanie powinno być wypełnione przez dzierżawcę – podmiot faktycznie prowadzący aptekę.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF