GUS Z-05 (2024) Badanie popytu na pracę

Druk GUS Z-05 (2024) Badanie popytu na pracę

0(0)
6382
Wersja: (2024)
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się GUS Z-05 (2024)

Formularz GUS Z-05 "Badanie popytu na pracę" należy przekazać raz w kwartale do 09 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 08 lipca 2024 r. za II kwartał 2024 r., do 08 października 2024 r. za III kwartał 2024 r., do 10 stycznia 2025 r. za IV kwartał 2024 r. do Urzędu Statystycznego ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.

Formularz składa się z trzech części. W pierwszej należy podać podstawowe dane o jednostce badanej, w drugiej części: popyt na pracę. Część trzecia stanowi informacje uzupełniające.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773). Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

Sprawozdanie należy sporządzić dla wylosowanej jednostki lokalnej. UWAGA! W przypadku wylosowania do badania Zespołu Szkół lub szkoły wchodzącej w skład Zespołu należy zawsze sporządzić jedno sprawozdanie zbiorcze i wykazać pracowników całego Zespołu, tj. administracji i obsługi oraz nauczycieli wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu. Podobnie w przypadku wylosowania do badania np. Zespołu Opieki Zdrowotnej lub jednostki lokalnej wchodzącej w skład Zespołu – należy zawsze sporządzić jedno sprawozdanie zbiorcze i wykazać wszystkich pracowników całego Zespołu, tj. administracji i obsługi oraz personel medyczny.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF