GUS SOF-1 (2020) Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych za rok 2020

Druk GUS SOF-1 (2020) Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych za rok 2020

3.0(3)
4061
Wersja: 2020
Obowiązuje od 01.01.2021

Do czego stosuje się GUS SOF-1

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2021no t r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2020 poz. 443).

Zbierane na tym formularzu dane są chronione tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępnione. Służą wyłącznie do zbiorczych opracowań i analiz statystycznych (art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.)

Wypełniając sprawozdanie proszę podać dane uwzględniające również działalność jednostek podległych nieposiadających własnej, odrębnej osobowości prawnej (oddziałów terenowych nieposiadających odrębnych numerów KRS, prowadzonych przez jednostkę centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej itp.).

W razie wątpliwości proszę korzystać z załączonych objaśnień (symbol pod numerem pytania sygnalizuje dodatkowe objaśnienia) lub skontaktować się telefonicznie (numery telefonów znajdą Państwo na stronie internetowej http://form.stat.gov.pl/sof).

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2020 poz. 443).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF