GUS RG-SC Informacja o wspólnikach spółki cywilnej

Druk GUS RG-SC Informacja o wspólnikach spółki cywilnej

2.0(1)
5302
Wersja: 15.07.2019
Obowiązuje od 15.07.2019

Do czego stosuje się GUS RG-SC

We wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub jej jednostki lokalnej należy podać dane podmiotu, którego wniosek o wpis, zmianę wpisu albo skreślenie dotyczy, lub jego jednostki lokalnej, której wniosek dotyczy.

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami, w przypadku pól wyboru zaznaczyć właściwe pole.

Formularz RG-SC Informacja o wspólnikach spółki cywilnejstanowi  załącznik do wniosku RG-OP.

W pierwszej części formularza należy wpisać dane spółki cywilnej.

W kolejnych częściach należy uzupełnić dane wspólnika spółki cywilnej.

Poszczególne pola dotyczące wspólnika wypełnia się zgodnie z formą prawną wspólnika.

Formularze GUS RG zamieszczone zostały na stronie http://bip.stat.gov.pl

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2019 poz. 1110)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF