Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: GUS RF-01 (2024) Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych
GUS RF-01 (2023) (archiwalny) Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych

Druk GUS RF-01 (2023) (archiwalny) Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych

0(0)
3857
Wersja: (2023)
Obowiązywał od 01.01.2023 do 31.12.2023

Do czego stosuje się GUS RF-01 (2023)

Formularz należy wypełnić zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2022 poz. 459, z późn. zm.), jeżeli nie podano innego sposobu prezentacji danych. Objaśnienia dotyczą klasyfikacji aktywów i pasywów finansowych oraz podziału sektorowego. Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów). Dane w 2022 r. wykazuje się w pełnych tysiącach złotych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459). Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.