Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: GUS P-01 (2023) Sprawozdanie o produkcji za 2023 rok
GUS P-01 (2022) (archiwalny) Sprawozdanie o produkcji za 2022 rok

Druk GUS P-01 (2022) (archiwalny) Sprawozdanie o produkcji za 2022 rok

0(0)
4828
Wersja: (2022)
Obowiązywał od 01.01.2023 do 31.12.2023

Do czego stosuje się GUS P-01 (2022)

Formularz GUS P-01 należy przekazać w terminie do 28 lutego 2023 r.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459, z późn. zm.). Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej)

Sprawozdanie P-01 za 2022 r. zobowiązane są sporządzić jednostki gospodarki narodowej produkujące wyroby określone w nomenklaturze PRODPOL oraz jednostki świadczące usługi typu produkcyjnego (klasyfikowane do sekcji B i C według PKWiU 2015), których działalność gospodarcza, przeważająca lub drugorzędna, klasyfikowana jest wg PKD 20071) do sekcji B i C oraz do klasy 03.11, a liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej. Za jednostki gospodarki narodowej produkujące wyroby uważa się: a) jednostki, które fizycznie przeprowadzają proces wytwórczy i sprzedają wyroby na własny rachunek lub przekazują zleceniodawcy wyroby wykonane z materiału powierzonego; b) jednostki, które zlecają do wykonania wyroby do innej jednostki gospodarki narodowej powierzając swój materiał, a następnie sprzedają te wyroby na własny rachunek.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.