GUS H-01w (2023) Sprawozdanie o sieci handlowej według stanu w dniu 31 XII 2023 r.

Druk GUS H-01w (2023) Sprawozdanie o sieci handlowej według stanu w dniu 31 XII 2023 r.

0(0)
2505
Wersja: 01.01.2024
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się GUS H-01w (2023)

Formularz H-01w należy przekazać w terminie do dnia 27 lutego 2024 r.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773). Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

Na formularzu należy wykazać informacje o działalności przedsiębiorstwa, tj. czy firma działała w dniu 31.12.2022 r lub - jeśli firma nie funkcjonowała, podać przyczynę tego stanu. Szczegółowa informacja dotyczy posiadania sklepu, apteki lub stacji paliw - w tym przypadku należy uzupełnić dalszą część sprawozdania:

  • wykazać ogólną liczbę posiadanych aptek, sklepów lub stacji paliw,
  • wykazać wartość sprzedaży detalicznej (w tys. złotych, łącznie z VAT) - w tabeli wykazując szczegółowe informacje dotyczące każdej pojedynczej jednostki.

Szczegółowe objaśnienia znajdują się na końcu formularza.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF