Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: GUS G-01 (2023) Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów za rok 2023
GUS G-01 (2022) (archiwalny) Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów za rok 2022

Druk GUS G-01 (2022) (archiwalny) Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów za rok 2022

0(0)
2887
Wersja: (2022)
Obowiązywał od 01.01.2023 do 31.12.2023

Do czego stosuje się GUS G-01 (2022)

Formularz wypełniają podmioty (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) zużywające materiały według załączonej listy asortymentowej na wszystkie cele (w tym również na roboty wykonane za granicą), a mianowicie na: produkcyjno-eksploatacyjne, budowlano-montażowe i inne niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą jednostki (np. na cele socjalne, remonty, naprawy, instalacje, konserwacje).
Podmioty (jednostki macierzyste) powinny sporządzić sprawozdanie stanowiące zbiorówkę wszystkich podległych im zakładów (jednostek lokalnych), również tych, które znajdują się na terenie innego województwa.
Sprawozdanie sporządza się w okresach rocznych, w terminie do 8 marca 2023 roku.
Sprawozdaniem należy objąć tylko te materiały, które stanowią własność przedsiębiorstwa. Podać należy tylko te ilości materiałów, które zostały wyłącznie zużyte przez jednostkę (bez zużycia kooperantów lub innych przedsiębiorstw, którym pewne ilości materiałów mogły zostać przez jednostkę sprzedane). Jednostki wykonujące usługi budowlano-montażowe (w tym remonty, naprawy, instalacje) wykazują zużycie materiałów jako zużycie własne również w przypadku, gdy rozliczają te materiały wraz z robocizną na fakturze za usługę.
W sprawozdaniu wymienia się materiały według załączonej listy asortymentowej.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459, z późn. zm.).

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.