GUS F-01/s (2023) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych za rok 2023

Druk GUS F-01/s (2023) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych za rok 2023

0(0)
1958
Wersja: 2023
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się GUS F-01/s (2023)

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych należy przekazać/wysłać w terminie do 29 marca 2024 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2023 r.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773, z późn. zm.). Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 i art. 38 ustawy o statystyce publicznej).

Sprawozdanie składa się z trzech działów:
Dział I. Rachunek zysków i strat
Dział II. Fundusze-stan w dniu 31 grudnia
Dział III. Dane uzupełniające-stan w dniu 31 grudnia

Podczas wypełniania sprawozdania proszę zapoznać się z objaśnieniami, które dostępne są w końcowej części formularza.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.