GUS F-01/I-01 (2024) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

Druk GUS F-01/I-01 (2024) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

0(0)
14 424
Wersja: (2024)
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się GUS F-01/I-01 (2024)

Statystyczne sprawozdanie finansowe F-01/I-01, zawierające m.in. rachunek zysków i strat oraz wybrane elementy bilansu, należy wypełniać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 773, z późn. zm.). Dane wykazywane w sprawozdaniu powinny być zgodne z ewidencją prowadzoną stosownie do wymagań zasad rachunkowości. W przypadku nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa w terminie umożliwiającym wykorzystanie zawartych w nim danych na potrzeby sprawozdania F-01/I-01, dopuszcza się podanie dla celów statystycznych danych wstępnych, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo w momencie wypełniania w/w formularza.

Termin przekazania: raz w kwartale:

  • do 22 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r.,
  • do 22 lipca 2024 r. za I półrocze 2024 r.,
  • do 21 października 2024 r. za trzy kwartały 2024 r.,
  • do 10 lutego 2025 r. za rok 2024

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.