GUS F-01/I-01 (2023) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

Druk GUS F-01/I-01 (2023) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

0(0)
14 143
Wersja: (2023)
Obowiązuje od 01.01.2023

Do czego stosuje się GUS F-01/I-01 (2023)

Statystyczne sprawozdanie finansowe F-01/I-01, zawierające m.in. rachunek zysków i strat oraz wybrane elementy bilansu, należy wypełniać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2022 r. poz.459, z późn. zm.). Dane wykazywane w sprawozdaniu powinny być zgodne z ewidencją prowadzoną stosownie do wymagań zasad rachunkowości. W przypadku nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa w terminie umożliwiającym wykorzystanie zawartych w nim danych na potrzeby sprawozdania F-01/I-01, dopuszcza się podanie dla celów statystycznych danych wstępnych, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo w momencie wypełniania w/w formularza.

Termin przekazania: raz w kwartale:

  • do 20 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r.,
  • do 20 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r.,
  • do 20 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r.,
  • do 12 lutego 2024 r. za rok 2023

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.