GUS CBSG/01 Badanie podmiotów o liczbie pracujących do 49 osób (2021)

Druk GUS CBSG/01 Badanie podmiotów o liczbie pracujących do 49 osób (2021)

0(0)
1169
Wersja: 11.08.2022

Do czego stosuje się GUS CBSG/01

Formularz CBSG/01 należy wypełnić zgodne z zamieszczonymi opisami.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 1159).

W pytaniach wyboru (1, 2, 4-7, 9, 10, 18) należy zaznaczyć symbol właściwej odpowiedzi.

W pytaniach ilościowych dotyczących przychodów (8, 13), wynagrodzeń (14,15,17), marż (16), kosztów (11),dochodów (3) i liczby pracujących oraz zatrudnionych (12) odpowiedzi należy udzielić w liczbach całkowitych. 

W dziale „Ocena prowadzonej działalności” odpowiedzi powinny być obiektywne, dostarczające informacji. Odpowiedzi pozwolą również poznać opinię właścicieli na temat postrzeganych czynników utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej oraz ich planów związanych z prowadzeniem działalności. 

Badanie CBSG/01 dotyczy roku 2014, dlatego wszystkie opinie powinny dotyczyć tylko danego roku. W szczególności należy zwrócić uwagę przy odpowiedziach na pytania 10-17. 

Formularz CBSG/01 należy przekazać do 2 września 2022r. za rok 2021

Podstawa prawna

Art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 1159).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.