GUS B-01 (2023) Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych za rok 2023

Druk GUS B-01 (2023) Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych za rok 2023

0(0)
1700
Wersja: 01.01.2024
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się GUS B-01 (2023)

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773). Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

Formularz należy przekazać do 26 lutego 2024 r. 

Dział 1. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej (tj. robót, za które wystawiono faktury lub rachunki, niezależnie od tego, czy zostały zapłacone) wykonanej siłami własnymi (bez podwykonawców) na terenie kraju bez należnego od tej sprzedaży podatku VAT.

Dział 2. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej (tj. robót, za które wystawiono faktury lub rachunki, niezależnie od tego, czy zostały zapłacone) wykonanej siłami własnymi (bez podwykonawców) na terenie kraju według województw – bez należnego od tej sprzedaży podatku VAT.

Dział 3. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej na terenie kraju przez podwykonawców bez należnego od tej sprzedaży podatku VAT.

Dział 4. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej wykonanej poza granicami kraju – według krajów.

Dział 5. Koszty produkcji budowlano-montażowej sprzedanej – wykonanej siłami własnymi na terenie kraju.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.