EFZp Ewidencja VAT zakup

Druk EFZp Ewidencja VAT zakup

5.0(3)
54 655
Wersja: 01.10.2020
Obowiązuje od 01.10.2020

Do czego stosuje się EFZp

Podatnicy VAT czynni prowadzić powinni ewidencję wskazująca na podstawy opodatkowania oraz wartość podatku VAT dotyczące nabywanych towarów i usług. Dokumentacja taka stanowi, łącznie z ewidencją sprzedaży komplet druków, jakie obowiązkowo przedstawiać musi podatnik VAT czynny w przypadku kontroli rozliczeń VAT. Ewidencja zakupu ujmować będzie towary i usługi w okresach, w których w stosunku do nich powstał obowiązek podatkowy, czyli w okresie:

  • W którym obowiązek ten powstał u sprzedawcy,
  • Nie wcześniej niż w okresie otrzymania dokumentu księgowego (np. faktury VAT).

Podatnik ma prawo ująć nabycie również w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych następujących po okresie powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy.
W przypadku podatników rozliczających się metoda kasową prawo odliczenia podatku powinno być ewidencjonowane zgodnie z tą formą odliczeń nie wcześniej niż w dacie zapłaty za towar lub usługę.
W przypadku podatników dokonujących sprzedaży mieszanej – tzn. zarówno opodatkowanej, jak i zwolnionej z podatku, podatnik w ewidencji powinien wskazać – o ile jest to możliwe – towary i usługi nabywane wyłącznie dla celów zwolnionych oraz osobno dla celów opodatkowanych.
Ewidencja zakupu łącznie z ewidencją sprzedaży powinna zawierać wszystkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowych za poszczególne okresy rozliczeniowe jednostki.

Podstawa prawna

Art. 109 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.