ZUS ER-16 Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łacznie z małżonkiem lub na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci

Wersja: 27.08.2013 | Pobrań: 612 | Obowiązuje od: 2013-08-27
Brak głosów

Opis: ZUS ER-16 Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łacznie z małżonkiem lub na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci

Świadczeniobiorca - podatnik może złożyć oświadczenie, w którym określa zamiar łącznego opodatkowania w roku podatkowym:
a) z małżonkiem, określając granicę skali podatkowej, którą przekroczą dochody małżonka,
b) z dziećmi, jeżeli jest osobą samotnie wychowującą dzieci:

  • małoletnie,
  • bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny,
  • dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, jeżeli dzieci te nie uzyskały dochodów z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Oświadczenie podatnika daje podstawę do ustalania zaliczki na podatek wg. obowiązujących przepisów, od następnego miesiąca po miesiącu, w którym wniosek wpłynął do jednostki organizacyjnej ZUS.

Oświadczenie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego, w jednostce organizacyjnej ZUS wypłacającej świadczenie.
Korespondencja przekazywana jest do osoby zainteresowanej, pod wskazany adres w oświadczeniu.
Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania podatku może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.zus.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 ze zm.)

Ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zm.)

Cechy formularza:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

Nota prawna

Format XML dla programistów:

Zobacz format pliku XML dla programistów D R

Komentarze użytkowników:

fillup.pl http://fillup.pl/epcms/img/1/fillup-logotype.png fillUp to przyjazny program do formularzy, w którym znajdziesz >2000 druków. Szybko i łatwo uzupełnij dowolny druk, wzór, deklarację lub formularz!

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.