Kryteria wyszukiwania:
Liczba dostępnych formularzy: 2124
Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • Ppwg (pod) Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa na rachunek organu podatkowego (podatki)
  Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa na rachunek organu podatkowego jest jedną z form regulowania należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, karty podatkowej, PCC, podatku od...
  63301
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (14 głosów)
 • VZM-1 (5) (od 2014) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ...
  Inwestorzy indywidualni, którzy od 1 maja 2004 r. zakupili lub zakupią materiały budowlane, na które po 30 kwietnia 2004 r. podatek VAT wzrósł z 7 do 22%, oraz od 1 stycznia 2011r. wzrósł do 23% mogą ubiegać się o zwrot części wydatkó...
  53782
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • VAT-7 (14) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
  Wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7(14) został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 394). Wzór ten...
  51772
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (25 głosów)
 • ORD-ZU (2) Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji
  Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Wyjaśnienie przyczyny korekty składane jest na druku ORD-ZU. Formularz ORD-ZU jest dołączany do korygowanej deklaracji, jeśli jest ona...
  39923
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
 • VZM-1/C (2) (od 2014) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg ...
  Urząd Skarbowy może osobie fizycznej zwrócić część wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych jeżeli m.in. osoba ta złoży odpowiedni wniosek o taki zwrot na formularzu VZM-1 wraz z załącznikami (VZM-1/A, VZM-1/B lub VZM-1C) i...
  35381
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (6 głosów)
 • PIT-11 (20) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (2013, 2014)
  Formularz PIT-11 stanowi informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. PIT-11 składa płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązkowo PIT-11 muszą sporządzić: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby...
  32672
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (11 głosów)
 • ZAP-3 (2) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
  Formularz przeznaczony dla osoby fizycznej, spełniającej łącznie poniższe kryteria: - jest objęta rejestrem PESEL - nie prowadzi działalności gospodarczej - nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług - nie jest płatnikiem podatków...
  30943
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
 • PCC-3 (4) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (od 1 września 2014)
  Najnowsza wersja formularza PCC-3 (4) obowiązuje od dnia 1 września 2014 r. Formularz PCC-3 składają podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych. Druk PCC-3 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika, w okresie 14 dni od dnia...
  27102
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
 • PIT-4R (4) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (2013, 2014)
  Informacja ta trafia zawsze do Urzędu Skarbowego celem przekazania danych o zaliczkach na podatek dochodowy podatników rozliczanych przez osobę trzecią (płatników). PIT-4R traktuje się jako faktyczną deklarację pobranych przez płatnika (pracodawcę)...
  23258
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
 • CIT-8 (21) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku ...
  Wzór CIT- 8 (21) obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. i stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011 r. Formularz składają podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 (...
  13461
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (3 głosy)