Aktualnie obowiązujący druk:

GUS P-01 (2013) (archiwalny) Sprawozdanie o produkcji za 2013 rok online

Wersja: (2013) | Pobrań: 1257 | Obowiązuje od: 2014-01-01 do: 2014-12-31
Brak głosów

Opis: GUS P-01 (2013) (archiwalny) Sprawozdanie o produkcji za 2013 rok

Sprawozdanie P-01 za 2013 r. zobowiązane są sporządzić jednostki gospodarki narodowej produkujące wyroby przemysłowe oraz jednostki świadczące usługi, w których działalność gospodarcza, przeważająca lub drugorzędna, klasyfikowana jest wg PKD 2007 do sekcji B i C oraz do klasy 03.11, a liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej. Jednostki nieprodukujące wyrobów, a świadczące usługi typu nieprzemysłowego, nie wypełniają sprawozdania P-01, natomiast świadczące tylko usługi typu produkcyjnego (klasyfikowane do sekcji B i C) sprawozdanie sporządzają. Sprawozdanie należy sporządzić w formie elektronicznej i przekazać poprzez portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl.

W sprawozdaniu P-01 należy wykazywać dane o produkcji wyrobów i usług oraz o wielkości podatku akcyzowego od wyrobów zgodnie z poniższymi objaśnieniami do formularza.

Do sporządzania sprawozdania P-01 za 2013 r. obowiązuje „Nomenklatura PRODPOL do badań rocznych za 2013 r.”, opracowana w oparciu o klasyfikację PKWiU 2008, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), oraz o Listę PRODCOM rekomendowaną przez EUROSTAT. Nomenklatura PRODPOL do badań rocznych za 2013 r. zamieszczona jest na stronie internetowej www.stat.gov.pl/formularze.

Produkcję wykonaną na zlecenie z materiału powierzonego przez jednostkę zlecającą krajową lub zagraniczną (zleceniobiorca i zleceniodawca muszą być różnymi podmiotami) wykazuje wyłącznie zleceniobiorca, to jest ten, który faktycznie produkcję wykonał (ilość produkcji wytworzonej rubryka 4 w dziale 1 oraz wartość wykonanej czynności w dziale 2 pod symbolem wyrobu, którego dotyczy). Natomiast zleceniodawca krajowy, tj. firma, która jest właścicielem praw do wyrobu, powinien wykazać ilość i wartość produkcji sprzedanej (dział 1 rubryki 5 i 6).
Usługi świadczone przez różne zakłady tego samego przedsiębiorstwa (lub jednostki prawnej), jak również czynności wykonywane przez przedsiębiorstwa na potrzeby własnej działalności gospodarczej (m.in. instalacje, naprawy, konserwacje, remonty itp.) nie są zaliczane do usług i w związku z tym nie należy ich wykazywać w sprawozdaniu.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. poz. 1391, z późn. zm.).

Podstawa prawna:

Art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.); Rrozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. poz. 1391, z późn. zm.).

Cechy formularza:

Formularze archiwalne:

  1. GUS P-01 (2012) obowiązywał do dnia: 2013-02-14

Grupa formularzy:

Nota prawna:

Nota prawna

Format XML dla programistów:

Zobacz format pliku XML dla programistów D R

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.