ZUS ZUM Zaświadczenie płatnika składek o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie urlopu rodzicielskiego

Druk ZUS ZUM Zaświadczenie płatnika składek o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie urlopu rodzicielskiego

0(0)
1646
Wersja: 2901/18
Obowiązuje od 18.12.2018

Do czego stosuje się ZUS ZUM

Zaświadczenie płatnika składek o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie urlopu rodzicielskiego wypełnia się w przypadku, gdy pracownik wykonuje pracę w czasie urlopu rodzicielskiego, a zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wypłaca ZUS.

Na formularzu należy podać:

  • dane płatnika składek (NIP, REGON, nazwa albo imię i nazwisko oraz adres siedziby),
  • dane osoby ubezpieczonej (Numer PESEL, jeśli nie został nadany numeru PESEL, podaje się serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, imię i nazwisko pracownika)
  • zakres wniosku:
    • pracownik w czasie udzielonego urlopu rodzicielskiego wykonuje prace w danym okresie, wraz z podaniem daty lub dat oraz wymiar czasu,
    • pracownik będzie wykonywał pracę w czasie wydłużonego urlopu rodzicielskiego - jeżeli tak należy podać wymiar pracy.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.