ZUS ZAS-31 Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres

ZUS ZAS-31 Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres

00
595
Wersja: 06.10.2020

Do czego stosuje się ZUS ZAS-31

Matce posiadającej prawo do świadczeń chorobowych przysługuje zasiłek macierzyński za okres przebywania na urlopie macierzyńskim. Zasady jego przyznawania regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2010 nr 77 poz 512).

Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej, która:

  • urodziła dziecko,
  • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia (w przypadku dziecka w stosunku do którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10 roku życia) - i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
  • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej), a w przypadku dziecka w stosunku do którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10 roku życia.

Po wykorzystaniu 20 tygodni urlopu macierzyńskiego jedno z rodziców ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 6 tygodni. Może być on wykorzystany w całości przez matkę lub przez oboje rodziców. Dodatkowy urlop macierzyński jest dobrowolny. Wniosek należy złożyć z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Można również nie później niż 14 dni po porodzie złożyć jeden wspólny wniosek o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu w pełnym wymiarze (a po nim jeszcze urlopu rodzicielskiego).

Formularz posiada możliwość wysyłki elektronicznej za pomocą PUE ZUS.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2010 nr 77 poz. 512).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF