ZUS ZAS-24 Zaświadczenie o okresach wypłacanego/ przysługującego zasiłku macierzyńskiego

Druk ZUS ZAS-24 Zaświadczenie o okresach wypłacanego/ przysługującego zasiłku macierzyńskiego

0(0)
1020
Wersja: 1305/23
Obowiązuje od 26.04.2023

Do czego stosuje się ZUS ZAS-24

Zaświadczenie o okresach wypłacanego/ przysługującego zasiłku macierzyńskiego wypełnia się w przypadku, gdy zasiłek macierzyński został wypłacony częściowo matce, ojcu lub innemu najbliższemu członkowi rodziny dziecka.

Na formularzu należy podać:

  • dane płatnika składek (NIP, REGON, nazwa albo imię i nazwisko oraz adres siedziby),
  • dane osoby ubezpieczonej (Numer PESEL, jeśli nie został nadany numeru PESEL, podaje się serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, imię i nazwisko pracownika)
  • okres przysługującego/ wypłaconego zasiłku macierzyńskiego ze wskazaniem czy komu był on wypłacony.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.