ZUS ZAS-12 Zaświadczenie płatnika składek dotyczy ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres - wersja papierowa

Druk ZUS ZAS-12 Zaświadczenie płatnika składek dotyczy ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres - wersja papierowa

0(0)
7039
Wersja: 4003/23
Obowiązuje od 27.11.2023

Do czego stosuje się ZUS ZAS-12

Zaświadczenie może zostać złożone przez pracodawcę (nazywanego tu płatnikiem składek) od 13.06.2023 r. dla celów ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego dla pracownika/ubezpieczonego, za dalszy okres jego nieprzerwanej zdolności do pracy/ sprawowania opieki.
Podstawą do złożenia deklaracji jest wskazanie okresu zwolnienia na przedłożonym przez pracownika/ubezpieczonego elektronicznym zwolnieniu lekarskim lub okresu zwolnienia (wraz z określeniem daty dostarczenia zwolnienia) po otrzymaniu zwolnienia papierowego (zielony druk ZUS LA), a także informacji o trwaniu lub ustaniu zatrudnienia/ubezpieczenia.

Pamiętaj - poinformuj ZUS o okolicznościach mających wpływ na prawo, wysokość i podstawę wymiaru zasiłku, które uległy zmianie w stosunku do podanych wcześniej.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF